Ergonomisch industrieel lift- en postioneringsmateriaal

Ergonomische (schaar)heftafels en liften en positioneringapparatuur.

Bent u veel geld en tijd kwijt aan het voorkomen van ongevallen, maar vindt u de schadeclaims nog steeds te hoog? 

Misschien ligt het niet zozeer aan ongevallen maar aan voorspelbare verwondingen. Wanneer uw medewerkers de armen of rug moeten gebruiken om te tillen, bukken, strekken of verdraaien kunt u problemen in de vorm van blessures, ziekteverzuim en verlies van efficiency voorspellen. In de meeste gevallen kunnen deze verwondingen gemakkelijk verholpen worden door het gebruik van applicaties die beschikbaar zijn. Daarbij kunt u denken aan hef- en positioneringsapparatuur ontworpen voor het minimaliseren van beweging, stress en letsel van het lichaam. Daarnaast verhoogt u de productiviteit op het zelfde moment.

De implementatie van degelijke ergonomische oplossingen binnen uw werkomgeving zullen significanten resultaten teweegbrengen. Verwondingen minimaliseren, productiviteit wordt verhoogt en het medewerkermoraal vergroot. Items om naar uit te kijken zijn als volgt: Werkplaats problemen
 • Werknemers blijven te lang in dezelfde houding werken.
 • Werknemers absorberen trillingen van instrumenten.
 • Werknemers zijn vaak weg van hun werkplek.
 • Werknemers hebben zelf hun werkplek aangepast.
 • Werknemers met aangepaste uitrustingen.
 • Meerdere werknemers die het zelfde onderdeel hanteren.
 • Bedieningen die moeilijk te bereiken zijn.
 • Beideningen die moelijk te lezen zijn.
 • Slechte verlichting.
 • Slechte ventilatie.
 • Slecht klimaat.

Werknemers problemen
 • Hoog aantal werk-gerelateerde ongevallen of verwondingen.
 • Hoog ziekteverzuim op een specifieke taak.
 • Hoge omzet op een specifieke taak.
 • Grote disciplinaire maatregelen op een specifieke taak.
 • Hoge apparatuur- en gereedschapsschade bij een specifieke taak.
 • Veel dubbele werkzaamheden.
 • Veel afvalmateriaal.
 • Lage output.
 • Dalende productie per werkperiode.
 • Lage productkwaliteit.
 • Dalende productkwaliteit per werkshift.

EdmoLift producten zijn ontworpen met het oog op ergonomie.

Let op! Mensen zijn biologische wezens. De structuur van de spieren en botten is niet aangepast aan werk waarbij tillen veel inspanning kost. Zelfs relatief licht tillen, indien incorrect of gedurende een lange periode, kan aanzienlijke schade veroorzaken.

Verloren werkdagen
Meer dan de helft van alle werkdagen gaan verloren door werk-gerelateerde gezondheidsproblemen met betrekking to spieren, botten of bindweefsel, ookwel bekend als bewegingsaandoeningen (MSD). "MSD is the greatest health and safety challenge for Europe". Meer dan 40 miljoen werknemers worden getroffen door bewegingsaandoeningen aan spieren en botten. Deze verwondingen (ongelukken niet meegerekend) kosten werkgevers meer dan €385 milijoen of tussen 0.5% en 2% van het Bruto Nationaal Product. "A significant burden on the EU economy".*

EdmoLift kan het aan - zeg het maar.
Overal waar getild wordt - kantoor, fabriek, ziekenhuis, podium, school, magazijn, markt, garage, winkel, opslag, instelling - kunnen producten van EdmoLift het zware werk overnemen en de spanning bij de mensen wegnemen. Als de belangrijkste oorzaak van de bewegingsaandoeningen aan spieren en botten aanzienlijk kan worden verminderd door het elimineren van tiltaken, kunnen EdmoLift producten gezondheidsproducten genoemd worden. Omdat het de lokale transport en leveringen verbetert zijn de producten stuk voor stuk efficiëntie tools. EdmoLift bespaart een bedrijf veel geld door het reduceren van de kosten van verloren werkdagen door het bieden van ergonomische oplossingen.  

Bekijk het complete overzicht met verschillende producten van EdmoLift.

*De figuren en quotes zijn afkomstig uit EU-rapporten over de gezondheid en veiligheid in Europa.


Denk aan de regels voor het manueel hanteren van de

Het tillen van zware voorwerpen kan onmogelijk zijn zonder het gebruik van hefhulpmiddelen. Het heffen van lichte voorwerpen of verkeerd tillen kan leiden tot verwondingen. Afwezigheid van medewerkers vanwege een pijnlijke rug, pijn in de schouders of ledematen kost het bedrijfsleven en de samenleving miljarden per jaar. Het voorkomen van deze letsels heeft enorme monetaire voordelen voor alle industrieën.