Service & Veiligheid

Verklaringen van conformiteit of inlijving

Onze Heftafels en werktafels zijn ontworpen en vervaardigd in overeenstemming met de eisen van de heftafel Standaard, EN 1570 en werktafel norm EN 1757-1, en voldoen daarmee aan de eisen van de Machinerichtlijn, laagspannings- en EMC-richtlijnen. Alle producten zijn voorzien van de CE-markering en zijn voorzien van een CE-verklaring van overeenstemming. In sommige gevallen, is een Verklaring van de fabrikant opgenomen. In het kort, betreft het de volgende normen:


EN 1570 heftafel Standaard Specificeert de veiligheidseisen voor heftafels gebruikt voor het heffen en / of laten dalen van materialen en / of personen die reizen met de tafel voor de behandeling van de vervoerde materiaal, tot een verticale beweging van 3.0M.

 • Regels voor het laden voorwaarden, sterkten en stabiliteits berekeningen.
 • Beveiligingseenheid vereist indien personen, of producten met wielen, zich op de lift bevinden.
 • Minimale veiligheidsafstanden in de bouw, met of zonder de veiligheid frame.
 • Beschermingsapparaten ter voorkoming van beschadiging aan personen, goederen en vaste installaties in het werkgebied van de heftafel.
 • Maximaal toegestane heffen, dalen en perifere snelheden.
 • Bescherming tegen overbelasting.
 • Apparaten welke de snelheid van daling van de heftafel beperken bij een slangbreuk, olie lekken. De tafel dient te stoppen bij een slangbreuk en de apparaten dienen gevaren als gevolg van onbedoeld dalen te voorkomen. EdmoLift's nieuwe standaarden voor hydralische en electrische systemen voldoen aan deze eisen, wat ongebruikelijk is voor de systemen van andere fabrikanten.
 • Eisen van het type besturingssysteem, zoals het opnemen van een noodstop en de mogelijkheid om gebruik door onbevoegden te voorkomen..
 • Het testen van alle producten voorafgaand aan de levering.
 • Uitgebreide bediening- en onderhoudinstructies en markeringen, om duidelijk advies over de werking, waarschuwingen over mogelijke misbruik en risico's die kunnen optreden in de nabijheid van de heftafel. Ook worden instructies voor de installatie, inspectie en onderhoud verzorgd, waardoor de gebruiker uitgebreid en zuinig gebruik van EdmoLift heftafels kan maken.

EN 1757-1 Stacker Truck Standard (voor het WP bereik) Geeft de veiligheidseisen voor stapelaars (Work Positioners) uitgerust met vorken, platform of ander beslag, door personen aangedreven, gebruikt voor het verplaatsen, heffen en dalen van het materiaal (maximaal 1.000 kg ) tot een verticale beweging van maximaal 2,5M.

 • Regels voor het laden voorwaarden, sterkte en stabiliteit berekeningen, met inbegrip van uitgebreide tests.
 • Eisen voor bevestiging apparaten om te voorkomen dat de lading uitvalt.
 • Vereisten voor de minimale veiligheidsafstanden binnen de bouw.
 • Instructies ter voorkoming van beschadigingen aan personen, goederen of vaste installaties in het werkgebied van de werktafel.
 • Ergonomisch ontwerp van het handvat.
 • Bescherming van de wielen en een handrem.
 • Beveiliging tegen overbelasting.
 • Maximaal toegestane hef- en daalsnelheid.
 • Eisen voor de elektrische en controlesystemen.
 • Uitgebreide bediening- en onderhoudinstructies en markeringen, om duidelijk advies over de werking te geven. Tevens waarschuwingen over mogelijk misbruik en de risico's van het apparaat en de omgeving . en alle die kunnen optreden in de nabijheid van de heftafel te geven. Ook de instructies voor de installatie, inspectie en onderhoud te voorzien, waardoor de gebruiker uitgebreid, zuinig gebruik van EdmoLift Work Positioners.