Uw zoekopdracht levert geen resultaten op

Producten

  Uw zoekopdracht levert geen resultaten op

  Categorieën

   Uw zoekopdracht levert geen resultaten op

   Pagina's

    Uw zoekopdracht levert geen resultaten op

    Casestudy’s

     Uw zoekopdracht levert geen resultaten op

     PROBLEEMOPLOSSING

     Het oplossen van problemen dient door bevoegd personeel uitgevoerd te worden. Neem contact op met EdmoLift wanneer hulp gewenst is of wanneer de fout niet kan worden verholpen. Tijdens alle werkzaamheden onder het platform dienen de servicesteunen gebruikt te worden. Bij groot onderhoud moet u met een volledig lading een functie test uitvoeren. Neem voor instructies contact op met EdmoLift. ​

     Product handleidingen

     Bij het slijpen of lassen aan de stalen onderdelen kunnen schadelijke stoffen vrijkomen. De juiste persoonlijke beschermingsmiddelen en werkmethoden dienen te worden gebruikt.​​

     PROBLEEMOPLOSSING VOOR HEFTAFELS, ARMLIFTEN, PALLETLIFTEN EN KANTELTAFELS​

     Fout Mogelijke oorzaak Oplossing
     De motor start niet Hoofdvoeding uitgeschakeld Schakel schakelaar in
     Geen netvoeding Controleer voedingsspanning
     Noodstopknop ingedrukt Draai de noodstop met de klok mee
     Gesprongen zekering Controleer de oorzaak en reset
     Geen hefbeweging Onjuiste draairichting van de motor Wissel twee fasen. Waarschuwing! Controleer of de hoofdschakelaar is uitgeschakeld voordat u begint te werken!
     Onjuiste elektrische verbinding Controleer de verbinding
     De overdrukklep gaat open Het platform is overbelast. Verwijder de overtollige last. Motor beveiligingsrelais niet correct ingesteld - Stel deze af.
     Andere oorzaken Neem contact op met EdmoLift
     Maximale hefbeweging niet bereikt Te weinig vloeistof Vul olie bij, niet meer dan nodig is voor het bereiken van de bovenste positie. Door te veel olie kan de tank overstromen bij het dalen.
     De overdrukklep gaat open Het platform is overbelast. Verwijder de overtollige last.
     Schokkerige hef- of daalbeweging Lucht in het hydraulisch systeem Controleer het oliepeil. Laat het product 2-3 keer draaien met intervallen van 5 minuten.
     Wanneer het platform de onderste positie bereikt, houdt u de knop OMLAAG gedurende 30 seconden ingedrukt.
     Platform gaat niet omlaag  Onjuiste elektrische verbinding Controleer de verbinding
     Noodstop ingedrukt Draai noodstop met de klok mee
     Veiligheidsframe geactiveerd Verwijder het object dat het veiligheidsframe heeft geactiveerd. Druk kort op omhoog en dan weer op omlaag.
     Gesprongen zekering Controleer oorzaak en reset
     Daalventiel gaat niet open Controleer de stroomtoevoer. Mogelijk is het vervangen van de daalklep en/of spoel vereist.

     Het platform daalt zonder dat de daalknop is ingedrukt te zijn

     Vuil in het hydraulisch systeem

     1. Bedien de lift een paar keer om eventuele verontreinigingen - die in het ventiel zitten - te verwijderen.

     2. Demonteer het daalventiel, controleer de terugslagkleppen en reinig deze.

     3. Plaats het daalventiel en terugslagklep en vervang de olie.

     Het olie volume daalt als gevolg van koeling Dit is redelijk normaal. Indien dit een ongemak is kunt u contact opnemen met EdmoLift voor een voorstel om dit op te lossen.
     De daalsnelheid is sneller of lager dan gewenst Verkeerd afgestelde stroomregelklep Stel de stroomklep in op max. 60 mm/s.
     LET OP! Een hogere snelheid betekent een verhoogd risico op onstabiele goederen

      

     PROBLEEMOPLOSSING VOOR WORK POSITIONERS?

     Fout Oorzaak Oplossing
     De motor start niet De hoofdschakelaar is uitgeschakeld Schakel de hoofdschakelaar in
     De batterijen zijn onvoldoende opgeladen Laad de batterijen op
     Geen hefbeweging De zekering is gesprongen Vind de oorzaak en herstel deze
     Bescherming tegen overbelasting is geactiveerd De Work Positioner is overbelast. Verwijder het teveel aan lading.
     Overige oorzaken Neem contact op met EdmoLift
     Het platform gaat niet omlaag De hoofdschakelaar is uitgeschakeld Schakel de hoofdschakelaar in
     Bescherming tegen overbelasting is geactiveerd De Work Positioner is overbelast. Verwijder het teveel aan lading.

      

     PROBLEEMOPLOSSING VOOR HEFTROLLEYS

     Fout Oorzaak Oplossing
     De motor start niet De batterijen zijn onvoldoende opgeladen Laad de batterijen op
     Geen hefbeweging Het daalventiel gaat open De heftrolley is overbelast. Verwijder het teveel aan lading.
     Het daalventiel gaat niet dicht Controleer of de kabel niet beschadigd is of deze moet worden afgesteld
     Overige oorzaken Neem contact op met EdmoLift
     Maximale hefbeweging niet bereikt Te weinig vloeistof  Vul olie bij, niet meer dan nodig is voor het bereiken van de bovenste positie. Door te veel olie kan de tank overstromen bij het dalen.
     De overdrukklep gaat open De heftrolley is overbelast. Verwijder het teveel aan lading.
     Platform gaat niet omlaag The lowering valve is open. Controleer of de kabel niet beschadigd is of deze moet worden afgesteld
     De servicesteunen zijn in gebruik Breng de servicesteunen buiten gebruik 
     Het platform daalt zonder dat de daalhendel is geactiveerd Vuil in het hydraulisch systeem

     1. Bedien de lift een paar keer om eventuele verontreinigingen - die in het ventiel zitten - te verwijderen.

     2. Demonteer het daalventiel, controleer de terugslagkleppen en reinig deze.

     3. Plaats het daalventiel en terugslagklep en vervang de olie.

     De daalklep is niet gesloten Controleer of de kabel niet beschadigd is of deze moet worden afgesteld
     Het olievolume daalt als gevolg van koeling Dit is redelijk normaal. Indien dit een ongemak is kunt u contact opnemen met EdmoLift voor een voorstel om dit op te lossen.