Uw zoekopdracht levert geen resultaten op

Producten

  Uw zoekopdracht levert geen resultaten op

  Categorieën

   Uw zoekopdracht levert geen resultaten op

   Pagina's

    Uw zoekopdracht levert geen resultaten op

    Casestudy’s

     Uw zoekopdracht levert geen resultaten op

     Service en veiligheid     Conformiteits- of inbouwverklaring

     Onze heftafels zijn ontworpen en vervaardigd in overeenstemming met de veiligheidseisen voor heftafels, EN 1570-1. De Work Positioners (verrijdbare tilhulp) voldoen aan de veiligheidseisen voor mobiele transportwerktuigen, EN-ISO 3691-5:2014. Onze producten voldoen daarmee aan de eisen van de Machinerichtlijn, laagspannings- en EMC-richtlijnen. Alle producten zijn voorzien van de CE-markering en zijn voorzien van een CE-verklaring van overeenstemming. In sommige gevallen is een inbouwverklaring (type B-verklaring) opgenomen. Deze is van toepassing op “niet voltooide machines”, die bijvoorbeeld ingebouwd worden in een andere machine tot één geheel. In het kort, betreft het de volgende normen:

      

     De EN 1570-1 heftafelstandaard 

     De heftafelstandaard EN 1570-1 (NL: NEN-EN 1570-1) specificeert de veiligheidseisen voor heftafels die worden gebruikt voor het heffen en/of laten zakken van goederen en/of personen die zich verplaatsen met de heftafel.

     Deze standaard is geldig zolang de heftafel geen vaste stopplaats passeert of wanneer de heftafel niet meer dan 2 stopplaatsen bediend. Inbegrepen in de standaard zijn alle van de volgende punten:

     • Regels over beladingsvoorwaarden, sterkten- en stabiliteitsberekeningen.

     • De vereisten voor veiligheidsvoorzieningen indien personen, of producten met wielen, zich op de heftafel bevinden.

     • De minimale veiligheidsafstand van de constructie, met of zonder een veiligheidsframe.

     • Beschermingssystemen ter voorkoming van beschadiging aan personen, goederen en vaste installaties in het werkgebied van de heftafel.

     • Maximaal toegestane hef-, daal- en kantelsnelheid.

     • Bescherming tegen overbelasting.

     • Beveiligingen welke de snelheid van dalen van de heftafel beperken bij een slangbreuk of olielekkage. De tafel dient te stoppen bij een slangbreuk en de beveiliging dienen gevaren als gevolg van onbedoeld zakken te voorkomen. EdmoLift's standaard hydraulische en elektrische componenten voldoen aan deze eisen, wat niet vanzelfsprekend is bij andere fabrikanten.

     • Eisen voor het type besturingssysteem, zoals noodstopvoorziening en de mogelijkheid om ongeoorloofd gebruik te voorkomen.

     • Het testen van alle producten voorafgaand aan de levering.

     • Uitgebreide bediening- en onderhoudsinstructies en markeringen, voor duidelijk advies over de werking en waarschuwingen over mogelijk misbruik en risico's die kunnen optreden in de nabijheid van de heftafel. Ook worden instructies voor de installatie, inspectie en onderhoud gegeven, waardoor de gebruiker uitgebreid en duurzaam gebruik kan maken van EdmoLift heftafels.

      

     De EN ISO 3691-5:2014 norm voor mobiele transportwerktuigen

     De ISO 3691-5: 2014 norm voor mobiele transportwerktuigen (voor het Work Positioner bereik) specificeert de veiligheidseisen voor stapelaars (Work Positionerers) uitgerust met vorken, een  platform of andere hulpstukken, door persoon aangestuurde, voor verplaatsing, heffen en laten zakken van goederen. Onder deze norm vallen de volgende punten:

     • Regels over beladingsvoorwaarden, sterkten- en stabiliteitsberekeningen, inclusief uitgebreide testen.

     • Vereisten voor bevestigingssystemen om te voorkomen dat de lading eraf valt.

     • De minimale veiligheidsafstand binnen de constructie.

     • Instructies ter voorkoming van beschadiging aan personen, goederen en vaste installaties in het werkgebied van de Work Positoiner.

     • Ergonomisch ontwerp van het handvat.

     • Bescherming van de wielen en geremde wielen.

     • Beveiliging tegen overbelasting.

     • Maximaal toegestane hef- en daalsnelheid.

     • Vereisten voor de elektrische systemen en de besturing.

     • Uitgebreide bediening- en onderhoudsinstructies en markeringen, voor duidelijk advies over de werking en waarschuwingen over mogelijk misbruik en risico's die kunnen optreden in de nabijheid van de tilhulp. Ook worden instructies voor de installatie, inspectie en onderhoud gegeven, waardoor de gebruiker uitgebreid en duurzaam gebruik kan maken van EdmoLift Work Positioners.